Ακροάσεις Ηθοποιών και Χορευτών για τη Χοροθεατρική Παραγωγή

ΥΠΟΤΡΟΠΕΣ

Οι ακροάσεις για το έργο ΥΠΟΤΡΟΠΕΣ θα τρέχουν καθόλη τη διάρκεια της δράσης για ηθοποιούς και χορευτές (κωφούς και ακούοντες). Για δήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε με τον φορέα μας στο esai@esai.gr

Προσόντα που λαμβάνονται υπόψη

Σπουδές στο αντικείμενο της Ορχηστικής ή Δραματικής Τέχνης

Συναφείς Σπουδές

Σεμινάρια

Υποτροφίες

Επαγγελματική Εμπειρία

Γνώση Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Υποστηρικτές